A(z) Tima Endre Általános Iskola oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.

Iskolánkról

 

Ebben a kis faluban, amely egyáltalán nem volt falu, csak település, közigazgatásilag Szárhoz tartozott, 1936-ban volt az iskolában évnyitó.  Már régebben is működött, volt elemi iskola, egy-egy családi ház szobája lett átalakítva. De ebben az évben a mai iskola épületében kezdődött meg a tanítás, Metzger tanító úr vezetésével.

Az iskola kettő tanteremből és az igazgatói lakásból állt. Az egyik tanteremben 1-3-ig, a másikban 4-6-ig jártak a gyerekek.  Az ismétlősök délután jártak. Az ismétlő osztály tanulói azok voltak, akik nem tanultak tovább, polgáriban, nem mentek inasnak, azaz nem tanultak valamilyen szakmát. Ebbe az osztályba főleg lányok jártak, írást, olvasást, számolást és legfőképpen kézimunkát tanultak. Az egyik tanterem pár méterrel nagyobb volt, mert itt tartották a vasárnapi istentiszteleteket. Ennek a teremnek a végében az oltár helyezkedett el, amit spalettával csuktak be, amikor tanítás volt. A szári plébános járt ki misézni. Ő esketett, keresztelt és temetett. A régi temető egyházi kezelésben volt.

A II. világháború utáni időszak nehezen indult. A visszaemlékezés szerint Andrási György lett az igazgató, a felesége pedig az alsó tagozatos gyerekeket tanította. Gyurka bácsi földrajz és ének szakos tanár, felesége, Teri néni tanítónő volt, aki később a járás szakfelügyelője lett. Ők a szolgálati lakásban laktak. A felső tagozat már részben  szakosítva volt, de mindig akadt olyan tantárgy amelyet helyettesítettek. A falu oly gyorsan növekedett, hogy a tanulók kinőtték az iskolát. Ebbe valószínűleg a Ratkó-korszak is besegített.

Először délelőtt-délután volt tanítás. Később az István utcai volt pékségben volt egy-egy osztály, amíg lehetett összevonni osztályokat, de később ez lehetetlen lett az osztálylétszámok miatt. A következő terempótló a Borozó melletti szélső lakás lett. Így a tanítás három helyen történt. Két tanterem az iskolában, egy az István utcában, egy pedig a Petőfi utcában. El lehet képzelni, milyen hosszú volt egy-egy óra, ha a tanárnak például a Petőfiből kellet az István utcába mennie. Ennek az áldatlan állapotnak az iskola bővítése vetett véget.

Az új rész az 1963-64-es tanévben lett kész. Ezzel 5 tanterme volt az iskolának és az alagsorban egy technika tanterem is volt, 10 satupaddal. Ez elég is volt, amíg nem csak délelőtt, hanem délután is volt tanítás. Egy központi intézkedés megtiltotta a délutáni tanítást, újból teremproblémával küzdött a település. A technika terem esett először áldozatul, majd a régi termek egyikét kettéválasztották, de még mindig hiányzott egy terem. Ezt a régi mellék helység átalakításával oldották meg. Bizony ezek a megoldások nem voltak esztétikusak. Ez a megoldás úgy tűnt, megoldotta a 8 osztályt, de egyszer csak az a furcsa helyzet állt elő, hogy osztályt kellett volna bontani, mert nagyon nagy volt az osztály létszám. Aztán sok-sok utánajárás, kérvényezés, kérés után elkezdték a harmadik részt építeni. Ennek mindenki nagyon örült, hiszen kaptunk mellékhelységet, ebédlőt, amit már az első évben nem tudtunk használni, mert kellett osztálynak, és volt Pajtásboltunk, ami jobban funkcionált, mint a falusi boltok. Ebből az iskolának nagy bevétele volt, amiből a gyerekek nyári táboroztatását, futóversenyek vendéglátását, érem és serleg vásárlását tudta fedezni. De hogy ez ilyen jól működjön, kellett egy TIMA BANDI, aki fáradthatatlanul tevékenykedett az iskola hírnevének öregbítéséért. Sajnos ő már nem tudta élvezni ezt a helyzetet. Pedig az iskola mostani arculatát neki köszönheti. A prériből sportpályát, a gödrökből lelátót álmodott és az álmot meg is valósította. Igaz, ehhez kellett egy olyan társ,mint Kati néni.

Dr. Tima Endréné vette át az igazgatói irányítást Andrássy György után. Kati néni – évig igazgatta az iskolát.

Ezután Hőgye Andrásné lett az igazgató

Őt Jenei András követte, majd Januskó Ferenc állt az igazgatói poszton.

2007 júliusától Szoták Ildikót választotta a képviselő testület.

2009 áprilisától vezeti az iskolát Pethes Zoltán, aki kezdeményezője lett, hogy   iskolánk a Tima Endre nevet viselje.